Produktstandarder

I løpet av 2003 må norske betongvareprodusenter dokumentere at de produktene som omsettes tilfredsstiller felleskrav som er nedfelt i standardene. Dette gjøres for å få tilgang til de europeiske markedene og gjøres gjennom EØS avtalen.

Gode og riktige standarder er viktig for å sikre at produktkvaliteten hos betongvareleverandørene er så høy, at de funksjonskravene som er til de forskjellige typer av belegningsstein og heller, oppfylles uten problemer.

Standarder for belegningsstein
Standarder for heller
Nye felleseuropeiske standarder for belegsningsstein, heller og kantstein av betong.