Norsk Belegningsstein
Norsk Belegningsstein er et samarbeid mellom Aaltvedt Stein, Asak Miljøstein, Multiblokk, Lintho Steinmiljo AS, Norcem og Byggutengrenser.

Norsk Belegningsstein skal inspirere til økt bruk av  belegningsstein.

Inspirasjon
La deg inspirere på : byggutengrenser.no.

Fugens funksjoner
En fuge skal tette, overføre krefter, sikre  mot  punktbelastninger/betongkontakt og  oppta formvariasjoner. 
Les mer

Permeable dekker
Permeable dekker er en supplerende løsning til grønne tak men vi har til nå ikke vært flinke til å utnytte dette i Norge. 
Les mer

Støttemurer: Få mer ut av hagen
En liten støttemur er både dekorativ og praktisk for avslutning av en skrånende tomt eller av ulike platåer i hagen.
Les mer

Se våre nye veiledere