Norsk Belegningsstein
Norsk Belegningsstein er et samarbeid mellom Aaltvedt Stein, Asak Miljøstein, Multiblokk, Norcem og Byggutengrenser.

Norsk Belegningsstein skal inspirere til økt bruk av  belegningsstein.

Inspirasjon
La deg inspirere på : byggutengrenser.no.

Fugens funksjoner
En fuge skal tette, overføre krefter, sikre  mot  punktbelastninger/betongkontakt og  oppta formvariasjoner. 
Les mer

Permeable dekker
Permeable dekker er en supplerende løsning til grønne tak men vi har til nå ikke vært flinke til å utnytte dette i Norge. 
Les mer

Støttemurer: Få mer ut av hagen
En liten støttemur er både dekorativ og praktisk for avslutning av en skrånende tomt eller av ulike platåer i hagen.
Les mer

Se våre nye veiledere