Vedlikehold

Drift og vedlikehold

Områder med betongbelegningsstein er stort sett vedlikeholdsfrie. Det viktigste vedlikeholdet av selve betongbelegningen er etterfylling av fuger og oppretting av eventuelle fordypninger. Begge deler er viktige for å opprettholde belegningens bæreevne. I tillegg til dette kommer andre typer vedlikehold som renhold og bekjempelse av ugress.