Produksjon

Betongens natur og bestanddeler

Belegningsstein og heller av betong fremstilles av vann, sand og stein. Disse bindes sammen av sement, som framstilles av kalkstein. Naturlige materialer som er flere millioner år gamle. Man kan populært si at produksjon av belegningsstein er ”fra en slags stein til en ny slags stein”. Betongens natur har stor spennvidde. Betongen er et svært fleksibelt materiale i uherdet tilstand, som det er lett å bearbeide til en ønsket form med en ønsket overflatestruktur og med en bestemt styrke, tetthet osv. Dette utnyttes til å produsere mange forskjellige produkter til gate-, by- og hagemiljøer samt veier og industriarealer.

Belegningsstein, heller og kantstein i betong uttrykker robusthet, styrke, miljøvennlighet og lang levetid. Mange hagearkitekter liker den aldringen eller patineringen som betongens overflate gjennomgår. Det er noe rustikt og uforgjengelig over en hagehelle med mose i kantene og alger på overflaten og delvis frilagte steiner. Betonghellen blir en integrert del av hagemiljøet. Gamle slitte fortausheller får også mange rosende ord av landskapsarkitekter. Belegningssteiners og hellers utseende forandres med tiden, på grunn av slitasje og tilskitning. Ved stor slitasje fra kjøretøyer vil steinene bli mer synlige i overflaten.