Rengjøring

På offentlige områder brukes det vanligvis feie- og sugemaskiner til rengjøring. Hvis disse brukes på dekker med fuger, som belegningsstein og heller, skal man være oppmerksom på at det er fare for at maskinene kan fjerne fugematerialet. Derfor bør man det første året kjøre med begrenset sug og trykk på børstene. Det skal kontrolleres jevnlig at fugematerialet ikke fjernes. På plasser og veier vil hellenes og belegningssteinenes farge endres med tiden; organiske og uorganiske urenheter faller ned fra luften, og det legges igjen gummi fra trafikken i overflaten. Overflaten vil bli en anelse mørkere med tiden. Regelmessig rengjøring med vann og kost eller høytrykksspyler kombinert med et rengjøringsmiddel fjerner de fleste urenheter. Det er bedre å ”holde det rent” i stedet for å ”gjøre rent”; det vil si jevnlig feie belegningen i stedet for å høytrykkspyle den en gang i året.

Ved høytrykkspyling må man unngå å skade betongen: Man bør ha lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til stein. Det er viktig å sikre at betongens overflateruhet ikke økes. Hvis betongens overflateruhet økes, blir den mer mottakelig for urenheter. Hvis høytrykksspyler brukes, må vannstråleretningen høyst ha en vinkel på 30 grader med overflaten, fordi større vinkel kan medføre at fugesanden virvles opp.

Nedenfor finner du oversikt over hvordan forskjellige urenheter kan fjernes. Gamle og særlig store og massive flater kan kreve utskiftning av stein. For at nye steiner ikke skal skille seg ut fra de øvrige kan de byttes med stein under en busk eller lignende. Hvis dette ikke er mulig kan de nye steinene eventuelt ”vaskes” i en blanding av vann og skitt fra foreksempel takrenner.

Av tabellen fremgår det hvordan diverse urenheter kan fjernes.

Urenheter Rengjøringsmetode
Tyggegummi
  • Skrapes av, oppbløtes evt. med kloroform
Olje
  • Frisk våt olje suges opp med tørkepapir, sagflis, klut eller andre sugende produkter.
  • Olje som er trykket ned i belegningen, vaskes av med skurepulver, oppvaskmiddel og varmt vann. Forskjellige typer motorrens er også velegnet. Olje skader ikke belegningen.
Treimpregnering
  • Suges opp med klut eller papir. Vætes deretter med terpentin og dekkes med klut eller papir.
Maling
  • Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann.
  • Våt maling på oljebasis suges opp med papir eller klut, og dekkes med sagflis eller annet oljeabsorberende produkt i ett døgn.
  • Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn, vaskes av med saltsyre (maks. 10%) eller brennes forsiktig av med blåselampe.
Rust
  • Lett rust vaskes av med en 10% oksalsyre.
  • Dyp rust fjernes med en pasta av like deler 15% natriumnitrat og glyserol. Pastaen skal sitte på 2-3 dager før avskraping og vasking.
  • NB! Ikke bruk mosefjerner som inneholder jernoksid.