Legging av belegningsstein

Ved legging av steinene må fugebredden være 2-5 mm. Dette eliminerer betongkontakt mellom steinene. Risikoen for kantavskallinger er dermed fjernet ved at belegningen kan oppta små bevegelser. I tillegg er det lettere å holde linjene ved, og det er praktisk mulig og feie eller vanne fugesanden med en kornstørrelse på 0-4 mm ned i fugene. Før fugene fylles må man kontrollere om fugeskjøtene fremstår tilfredsstillende. Ved å spenne ut en snor gjør man det lettere å opprettholde retthet.

Etter leggingen skal det kontrolleres at overflaten har riktig fall for fjerning av vann, og om lengdeprofilen svarer til den prosjekterte. Steinene skal legges med 10 – 15 mm overhøyde, dersom belegningen etter komprimeringen skal ha en overhøyde på 5 – 10 mm ved kumlokk og lignende. Ujevnheter blir målt ved nedstikk fra et 3 meter langt rettholdt som ligger i lengderetning mellom to understøttingspunkter. Overflaten må maksimalt være 10 mm. Det måles i lengderetningen mellom 2 understøttingspunkter.

Fordi settelagets tykkelse er begrenset, bør overflaten av bærelaget også oppfylle dette kravet, da det ikke er mulig å utligne større ujevnheter. Hvis overflaten av bærelaget ikke oppfyller dette kravet, skal bærelaget endres. Det må ikke benyttes tykkere settelag.
Leggingen kan foregå med håndlegging eller maskinlegging/manuelt betjent leggeutstyr. Leggehastigheten er avhengig av leggemetoden.

Tilpasning
Det kan være lurt å utarbeide en spesifisert plan over hvordan leggearbeidet skal utføres, blant annet for å minske skjærearbeidet og dermed høyne det estetiske inntrykket. For eksempel bør avstanden mellom kantsteinene på en vei tilsvare et helt antall stein. I tillegg til at tilpassingsarbeidet minimeres, høynes det estetiske inntrykket også når belegningen ikke skjemmes av for mange tilpassede steiner. Hvis det er nødvendig å bruke tilpassede steiner ved å skjære eller klippe hel stein, skal disse være større enn 30 % av en hel stein. Tilpassede steiner mot jord skal være minimum 50 % av en hel stein. Dessuten bør man unngå å spisse tilpassede steiner. For å kunne oppfylle disse kravene kan det være nødvendig å forandre leggemønsteret i nærheten av tilslutninger eller kanter.

Belegningsstein i svinger
I sterkt trafikkerte svinger skal man være oppmerksom på at det kan oppstå store horisontale krefter fra tunge kjøretøyer. Det er derfor viktig at steinene her har en god låsevirkning. Det finnes spesielle svingsett til de fleste steintyper, slik at steinenes låseevne beholdes i svingene.

Krav til fugesand 
Fugesanden må være av sterkt materiale for å tåle de belastninger den blir utsatt for. For fugebredde fra 2 til 5 mm brukes tørket natursand 0 til 2 mm. For bredere fuger brukes normalt knust materiale 0 til 4 mm. Det er viktig at det skjer en kraftoverføring mellom steinene slik at trykket fra trafikken fordeles mest mulig.

Fugefylling
Fugesand feies ned i fugene, og steinene feies helt rene før første vibrering. Ved vibrering med platevibrator vibreres steinene på plass slik at man får en slett flate. Ved vibreringen presses litt sand fra avrettingslaget opp i fugene. Avhengig av sandtype og vibrering fylles fugene 5-20 mm nedenfra og opp ved vibreringen. Det frarådes derfor å bruke geotekstiler under belegningssteinene.
Det er ofte nødvendig å fylle sand i fugene i flere omganger. I fuktig vær kan det være nødvendig å vanne ned fugematerialet. Men det skal gjøres med så små mengder vann som mulig for å unngå oppbløting av bærelaget.

Egnede platevibratorer
For å oppnå en optimal belegning skal man sikre seg at vibreringen skjer med riktig utstyr. På steiner med farge og steiner med en spesiell overflatebehandling må vibrering bare brukes med en kunststoffplate under vibratoren.