Standarder for belegningsstein

Tabell 1: Tillatte målavvik

Belegningsteinens tykkelse Lengde Bredde Tykkelse
mm mm mm mm
100 +2 +2 +3
> 100 +3 +3 +4

Differansen mellom to målinger av tykkelsen på samme belegningsstein skal være <3 med mer

For øvrige dimensjoner på ikke-rektangulære belegningstein skal avvikene deklareres av produsenten.
Når lengden på diagonalene er større enn 300 mm er det maksimale tillatte avvik mellom de to diagonalene på en rektangulær belegningstein angitt i tabell 2.

Tabell 2: Maksimale differanser

Klasse Merking Maksimal differanse med mer
1  J 5
2 K 3

Når den maksimale størrelsen på en belegningstein er større enn 300 mm er tillatte avvik fra planhet og buethet angitt i tabell 3 og gjelder for overflaten. Når overflaten ikke skal være plan, skal produsenten angi informasjon om avvikene.

Tabell 3: Avvik fra planhet og buethet
Målelengde mm Maksimum konveks mm Maksimum konkav mm
300 1,5 1
400 2 1,5
Note: på enkelte områder som f. eks flyplasser kan det spesifiseres spesielle krav til avvik.

Belegningsteiner skal oppfylle kravene i tabell 4.1 eller 4.2.
Note: Et nasjonalt tillegg for et land kan beskrive den klassen som er nødvendig for å sikre kvalitet i henhold til nasjonale forhold.

Tabell 4.1: Vannabsorpsjon
Klasse Merking Vannabsorpsjon % av masse
1 A Ikke krav
2 B <6 som gjennomsnitt

I Norge er det i det nasjonale tillegget fastsatt at kravet i Tabell 4.2 skal tilfredstilles.

Tabell 4.2: Motstand mot fryse-tine med avisningssalt
Klasse Merking Massetap etter tine-og fryseprøving kg/m
3 D <1,0 som gjennomsnitt, intet enkeltresultat > 1,5

Splittfasthet
Den karakteristiske splittfastheten T skal ikke være mindre enn 3,6 MPa. Ingen av enkeltresultatene får være mindre enn 2,9 MPa, eller ha en bruddlast mindre enn 250 N/mm av splittlengden.