Trafikksikkerhet

Gode oversiktsforhold og lav hastighet er en forutsetning for høy trafikksikkerhet på de syklende og gående trafikantenes vilkår. Belegningsstein har den fordelen at man med forskjellige steintyper og leggemønstre kan endre så vel lydbildet som synsinntrykket for billisten. Slik skjerpes billistens oppmerksomhet og hastigheten senkes automatisk. Dette er ofte brukt ved innkjørsler til for eksempel ”stille veier”. Målinger viser at beboere langs veien ikke sjeneres av mer støy når det benyttes belegningsstein. Mange målinger har vist at belegningsstein har god friksjon. Det gir kortere bremselengder og gjør belegningen sikker for de gående.