Betong og Sementproduksjon

Betongproduksjon

Belegningsstein og heller av betong fremstilles av sand, stein, sement og vann. Disse bestanddelene blandes til betong som støpes, vibreres og formes til belegningsstein eller heller. Det brukes ofte flere forskjellige sand- og steinfraksjoner for å oppnå en optimal kornsammensetning. Dermed oppnås stor tetthet i betongen. Betongblandingen kan settes sammen slik at produktet får bestemte egenskaper som for eksempel høy styrke. Sementen gir betongen den karakteristiske grå fargen. Tilsetning av farge, for eksempel jernoksider, bruk av hvit sement, eller spesielle grus- eller sandmaterialer kan gi mange forskjellige fargenyanser.

Sementproduksjon

Sement produseres ved at kalkstein brytes ut i dagbrudd eller gruver. Deretter knuses kalksteinen og blandes med kvarts, jernoksid og bauxitt. Dette blir til det som kalles råmel. Råmelet brennes i en rørovn med temperaturer opp til 1450º C og blir til klinker. Klinkerkulene males opp og blandes med gips, jernsulfat og flyveaske. For en mer vitenskapelig forklaring kan du klikke her og besøke Norcem sine hjemmesider. ( Klikk deretter på ” Om sement”)..