Standarder for heller


Toleransen på produsentens deklarerte tilvirkingsmål er angitt i tabellene 1, 2 og 3.

 

Tabell 1: Tillatte målavvik
Klasse Merking Tilvirkningsmål mm Lengde mm Bredde mm Tykkelse mm
1 N ALLE ± 5 ± 5 ± 3
2 P <600 ± 2 ± 2 ± 3
    >600 ± 3 ± 3 ± 3
3 R ALLE ± 2 ± 2 ± 2
Differansen mellom to hvilke som helst målinger av lengde, bredde og tykkelse på samme helle skal være < 3 mm.

Når lengden på diagonalen er større enn 300 mm er den maksimale differansen mellom de to diagonalene på en rektangulær helle angitt i tabell 2.

Tabell 2: Maksimale differanser
Klasse Merking Diagonal mm Maksimal differanse mm
1 J <850 5
    >850 8
2 K <850 3
    <850 6
3 L >850 2
    >850 4

Når den maksimale størrelsen på en helle er større enn 300 mm er tillatte avvik fra planhet og buethet angitt i tabell 3 og gjelder for overflaten. Når overflaten ikke skal være plan, skal produsenten angi informasjon om avvikene.

Tabell 3: Planhet og buethet
Målelengde mm Maksimum konveks mm Maksimum konkav mm
300 1,5 1
400 2 1,5
500 2.5 1,5
800 4 2,5

Hellene skal oppfylle kravene i tabell 4.1 eller tabell 4.2

Note: Et nasjonalt vedlegg for et land kan beskrive den klassifisering av frostmotstand som er nødvendig for å sikre bestandighet i henhold til det bruk som produktet er levert for .

Tabell 4.1: Vannabsorpsjon
Klasse Merking Vannabsorpsjon % av masse
1 A Ikke krav
1 B <6 som gjennomsnitt
Note: Under spesielle kalde værforbehold og der det ofte er kontakt mellom overflate og avisingssalt, skal kravene i tabell 4.2 tilfredstilles.


I Norge er det i det nasjonale tillegget fastsatt at kravet i Tabell 4.2 skal tilfredstilles.Unntaket er såkalte hageheller.

Tabell 4.2: Motstand mot fryse-tine med avisningssalt
Klasse Merking Massetap etter tine-og fryseprøving kg/m
3 D <1,0 som gjennomsnitt, ingen enkeltresultat > 1,5
Ingen av enkeltresultat skal være mindre enn de minimumsverdiene
som fremkommer i tabell 5.Tabell 5: Klasse for bøyestrekkfasthet
Klasse Merking Karakteristisk MPa Minimum MPa
1 S 3,5 2,8
2 T 4,0 3,2
3 U 5,0 4,0
Note: Rettledning om bruk kan fremlegges etter nasjonale behov.Tabell 7: Bruddlastklasser
Klasse Merking Karakteristisk bruddlast kN Minimumsverdi kN
30 3 3,0 2,4
45 4 4,0 3,6
70 7 7,0 5,6
110 11 11,0 8,8
140 14 14,0 11,2
250 25 25,0 20,0
300 30 30,0 24,0
Note: Vær varsom ved laster på heller over 600 mm.