Gjenbruk

Oppgravninger i områder med belegningsstein eller heller kan reetableres uten synlige arr og senere setninger, hvis arbeidet utføres korrekt og nøyaktig. Dette forutsetter at dekket er lagt med korrekte fugebredder. Hvis fugene er for smale er det nesten umulig å få steinene på plass igjen.

Ved reetablering av et belegningssteins- eller en helledekke etter for eksempel en kabelfornyelse, skal det gjøres spesielt oppmerksomt på:

  • at dekket får samme utseende som før oppgravingen
  • at risikoen for fremtidige setninger/fordypninger er begrenset så mye som mulig.