Produksjon av belegningsstein

Betong er et meget fleksibelt materiale. Det kan formes eller vibreres opp til mange forskjellige formater. Betongen fylles i støpeformen. Formen vibreres og presseplater former belegningssteinens og hellens overflate. Belegningssteinene og hellene avformes umiddelbart etter og transporteres på støpeplaten til herdehallen. Etter 1 døgn i herdehallen flyttes belegningssteinene og hellene ut og palleteres og kjøres til ferdigvarelageret der den siste del av herdingen foregår. Til betongvareproduksjon brukes en spesiell jordfuktig betong, som muliggjør en rask avforming og transport av betongvaren til herdehallen. Den forholdsvis tørre betongen har et optimalt vann/sement forhold, som gir en svært høy betongstyrke, 50-65 MPa. Det er ca. det dobbelte av hva som kreves av en vanlig konstruksjonsbetong. I betongvaremaskiner kan betongen påføres stor vibrasjonsenergi, slik at en forholdsvis tørr betong kan komprimeres til en tett og meget sterk betong.