Produkt

Belegningssteiners og hellers tekniske egenskaper

Betongbelegningsstein er fremstilt av en sterk og værbestandig betong som står i mot det norske klimaet. Belegningsstein og heller har lang levetid og fåes i forskjellige tykkelser, avhengig av hvor store belastninger steinene utsettes for. Belegningsstein og heller har i mange år vært produsert etter nasjonale standarder. Fra 2003 er de nye europeiske standardene tatt i bruk, og erstatter de nasjonale standardene i CEN-landene. Gode og riktige standarder er viktige for å sikre at produktkvaliteten hos betongvareleverandørene er så høye at funksjonskravene oppfylles uten problemer.

Betong
Den forholdsvis tørre betongen som brukes til belegningsstein og heller har et optimalt vann/sement forhold som gir en høy betongstyrke på 50-65 MPa.

Det er omtrent det dobbelte av hva som kreves av en normal konstruksjonsbetong. I en blandemaskin kan betongen påføres stor vibrasjonsenergi, slik at en forholdsvis tørr betong kan komprimeres til en tett og særdeles sterk betong.

Den teknologiske utviklingen innen fremstilling av belegningsstein har gått raskt de siste 20 årene. Dette har ført til at belegningssteinens levetid har økt kraftig både gjennom en tettere betong og en høyere frostbestandighet og gjennom en mer ensartet kvalitet. Det pågår en løpende utvikling i fremstillingen av belegningsstein og heller. Betong sies å ha kort levetid. Dette skyldes ikke betongen som materiale, men manglende kunnskap om hvordan betongen skal brukes og designes til forskjellige produkter. Betong har vært brukt i over 100 år og man sitter igjen med et stort erfaringsgrunnlag.
Den ferdige betongbelegningens egenskaper er avhengig av betongkvaliteten og kvaliteten på utførelsen.